Doelgroep

Heeft u het gevoel dat uw kind binnen de huidige zorgsystemen tussen wal en schip valt of het niet op de juiste plek zit om zich maximaal te kunnen ontwikkelen? Bij ons staat het kind centraal en is begeleiding op maat een vanzelfsprekendheid! Stichting ABA Nederland biedt zorg en begeleiding aan een brede doelgroep in diverse settings. Heeft uw kind hulp nodig in de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied of gebieden als prikkelverwerking, communicatie, kennis, motoriek, spel, zelfredzaamheid of zelfstandigheid? Wij denken graag mee en bieden waar nodig begeleiding en ondersteuning op de benodigde plek.

In Diamant is er plek voor een vijftal kinderen van basisschoolleeftijd (vanaf 3,5 jaar) die (op dit moment) niet binnen onderwijs terecht kunnen om uiteenlopende redenen. Te denken valt aan kinderen met en zonder diagnose, die achterlopen of juist voorlopen in hun ontwikkeling al dan niet gepaard gaand met gedragsproblemen.

Plaatsing van uw kind is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Uw kind is jonger dan 5 jaar en nog niet leerplichtig
  • Uw kind is ouder dan 5 jaar en leerplichtig, maar (tijdelijk) daarvan ontheven
  • Uw kind is ouder dan 5 jaar en  leerplichtig zonder ontheffing, maar het doel van de plaatsing is een spoedige terugkeer richting (een vorm van) onderwijs
  • Uw kind is ouder dan 5 jaar  en op dit moment niet welkom in diens huidige setting en u heeft nog geen alternatieve plek gevonden

Een PGB of budget vanuit het SamenWerkingsVerband is noodzakelijk. Mocht plaatsing niet mogelijk zijn, dan onderzoeken we graag met u of ambulante begeleiding of begeleiding op school tot de mogelijkheden behoort.

We kiezen er bewust voor om vooraf geen ‘label’ op uw kind te plakken, maar te onderzoeken wat er specifiek aan begeleiding voor uw kind nodig is. Op die manier kunnen we de juiste zorg garanderen. Dat betekent tegelijkertijd dat we u doorverwijzen, indien dat het beste is voor uw kind.  We  sluiten echter niemand op voorhand uit  op basis van leeftijd of problematiek. Ook voor kinderen met een meervoudige problematiek staan wij uiteraard open! Voor vragen betreffende passende zorg en plaatsing van uw kind, kunt u contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.