Steunen

Bent u enthousiast geworden en wilt u ons steunen? Dat kan op meerdere manieren!

Allereerst zijn we op zoek naar financiële steun, zodat het zorgbudget zoveel mogelijk besteed kan worden aan de directe zorg. U kunt ons structureel en incidenteel steunen door ons te sponsoren en een bedrag over te maken op onze rekening. Als sponsor krijgt u een plek op onze website en bent u welkom tijdens onze jaarlijkse borrel.

Ons rekeningnummer is: NL38RABO0317258338 t.n.v. Stichting ABA Nederland. Bij de omschrijving graag ‘zorg Diamant’ invullen.

Daarnaast kunt u ons materieel ondersteunen, door het sponsoren van ontwikkelingsmateriaal, meubilair, speelgoed en dergelijke. Als u met ons contact opneemt, kunnen wij aangeven waar de kinderen op dit moment het meest bij gebaat zijn.

Tot slot waarderen wij het als u ons komt helpen als vrijwilliger. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich structureel of eenmalig willen inzetten door bijv. schoon te maken, de lunch te verzorgen, activiteiten voor te bereiden enzovoorts. Ook met vrijwilligers die een passie hebben voor de doelgroep en/of een pedagogische achtergrond, komen we graag in contact.

We zijn hoe dan ook verheugd als u, op de manier die het beste bij u past, ‘Diamant’ wilt en kunt ondersteunen.