Missie & Visie

Onze missie is om via ABA te zorgen voor een optimaal zorgklimaat waar ieder kind zich kan ontplooien, doorgroeien, vaardigheden aanleren en ontspannen. Wat de bestemming van uw kind uiteindelijk ook is, wij zorgen ervoor dat het daar veilig aankomt.

Onze visie is voor een groot deel verwoord in onze kernwaarden. Wij denken in mogelijkheden en vinden het belangrijk dat ieder kind een kans krijgt. Onze zorg is dichtbij het kind ingericht en wordt kleinschalig vormgegeven, zodat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. We vinden het belangrijk dat er contact is tussen kinderen met en zonder een ontwikkelingsachterstand, zodat ze veel van elkaar kunnen leren, naast elkaar functioneren en meer begrip hebben voor elkaar. Om uw kind de juiste aandacht en zorg te bieden, werken we met 3 begeleiders in een kleine groep van 5 à 6 kinderen. Ons maximum is 2 kinderen per begeleider. Waar dat nodig en mogelijk is, zetten we ons in om uitval zo veel mogelijk te voorkomen

Om ieder kind een kans te geven is het wat ons betreft noodzakelijk om voor ieder budget passende zorg aan te bieden, gerelateerd aan dat budget! Dat betekent dat de hoogte (of laagte) van het budget geen invloed zou moeten hebben op de basiszorg voor uw kind. Het is voor ons vanzelfsprekend dat kinderen met een hoger zorgbudget ook meer of ‘extra’ zorg ontvangen. Dat kan bijv. gerealiseerd worden door extra therapie of 1-op-1 begeleiding.