Waar

Op dit moment heeft ons initiatief geen vestigingsplaats. Indien er 3 of meer aanmeldingen uit dezelfde regio zijn voor ons initiatief zullen we in gesprek gaan met alle betrokken partijen (waaronder gemeente, samenwerkingsverband en leerplicht) over de mogelijkheden in de regio. Er dient voor ons project een ruimte beschikbaar te zijn binnen het regulier onderwijs, waardoor gesprekken met het schoolbestuur en de ouderraad van een eventuele beschikbare school ook dienen plaats te vinden. Na goedkeuring van alle partijen kan de ‘klas’ direct worden opgestart. 

In de tussentijd is het mogelijk de zorg en begeleiding van het kind thuis of op diens huidige plek  te realiseren, zodat het behandelplan ontwikkeld kan worden en ten uitvoer worden gebracht.