Diamant

‘Diamant’ is een zorginitiatief in de vorm van klas zonder vaste locatie op dit moment. Bij aanmelding van 3 of meer kinderen in dezelfde regio zal een dergelijke ‘klas’ worden gestart. Het is dan een kleinschalig zelfstandige plek waar kinderen intensieve begeleiding ontvangen op basis van Applied Behavior Analysis (ABA). De zorgklas maakt onderdeel uit van het Samen naar School project van ‘het Gehandicapte Kind’ en staat onder verantwoording van Stichting ABA Nederland. Om de zorg binnen dit initiatief optimaal vorm te geven is er nauwe samenwerking met ouders.

De naam ‘Diamant’ is gekozen met het oog op onze kinderen. In onze zorgklas hebben we plek voor een vijftal ‘ruwe diamantjes’. Door met veel passie en toewijding zorg op maat te bieden, willen we deze kinderen laten groeien in hun ontwikkeling. Wij zetten ons met al onze kennis en expertise in, stellen ieder individu centraal en sluiten naadloos aan bij uw zorgvraag. Hiervoor gebruiken we ABA, dat bestaat uit principes die volledig worden onderbouwd door onderzoek. Dat betekent dat ons handelen up-to-date is en ten goede komt aan de ontwikkeling van uw kind op elk denkbaar vlak en dat dit dus wetenschappelijk bewezen is. Om dit te kunnen waarborgen is elke medewerker geschoold én gecertificeerd.

Ruwe diamanten dienen bewerkt te worden, door  de scherpe kantjes weg te slijpen en deze goed op te poetsen, voordat de schoonheid ervan zichtbaar wordt. Dat resultaat willen we ook met onze zorg aan uw kind bereiken, zodat het (opnieuw) gaat stralen!