Intake en vervolg

Tijdens de intake voor de zorgklas zal er kennis met elkaar worden gemaakt en vindt er een inventarisatie plaats van de hulpvraag. Na de intake zal een beslissing genomen worden of de zorgklas voor uw kind een passende plek is. Waar nodig kunnen we u doorverwijzen of andere diensten aanbieden. Op het moment dat uw kind in onze klas terecht kan, wordt alles op orde gemaakt voor de plaatsing en een datum met u afgesproken.

Vervolgens starten we bij binnenkomst van uw kind met een obersvatie- en analyseperiode. Het is noodzakelijk voor de inhoud van onze intensieve begeleiding dat we een objectief beeld van het kind krijgen. Aan de hand van deze zogenoemde baseline worden de effecten en resultaten van de begeleiding in de toekomst duidelijk zichtbaar. Tijdens deze eerste periode zullen er meerdere assessments (testen) worden afgenomen, die relevant zijn voor het kind. Aan de hand daarvan wordt het ‘ABA programma’ opgesteld en worden de doelen omschreven.

De resultaten van de observaties, analyses en assessments en het opgestelde ABA programma worden in de 4e week na binnenkomst met u besproken. Na uw goedkeuring wordt er gestart met de intensieve begeleiding en worden er elke twee maanden evaluatiemomenten ingepland.