Doel

Hét doel binnen ‘Diamant’ is niet in een paar woorden uit te drukken, omdat we ons individueel richten op ieder kind en erop gericht zijn om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren op gebieden die relevant zijn voor úw kind. Daarbij leggen we contact met kinderen uit reguliere klassen, indien dit relevant en mogelijk is. Vanuit een schoolse omgeving leert uw kind nieuwe vaardigheden, worden belemmeringen in de ontwikkeling weggenomen en realistische lange termijndoelen gesteld. Dit kan o.a. de doorgroei of het terugkeren richting een vorm van onderwijs betekenen, alsmede het aanleren van essentiële vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Diamant biedt een plek voor kinderen die nog niet klaar zijn voor school, momenteel thuis zitten, tussen wal en schip (dreigen te) vallen, maar ook voor kinderen met een langdurige zorgbehoefte. Wij richten ons op ieder individu en vinden het belangrijk dat uw kind een veilige plek heeft en behoudt in deze maatschappij, met ‘verbinding’ als sleutelwoord.

Plaatsing van uw kind is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Uw kind is jonger dan 5 jaar en nog niet leerplichtig
  • Uw kind is ouder dan 5 jaar en leerplichtig, maar (tijdelijk) daarvan ontheven
  • Uw kind is ouder dan 5 jaar en  leerplichtig zonder ontheffing, maar het doel van de plaatsing is een spoedige terugkeer richting (een vorm van) onderwijs
  • Uw kind is ouder dan 5 jaar  en op dit moment niet welkom in diens huidige setting en u heeft nog geen alternatieve plek gevonden

Indien uw situatie niet voldoet aan bovengenoemde criteria, hoeft dat niet te betekenen dat we als stichting niets voor u kunnen betekenen. We bieden naast de zorgklas ook ambulante begeleiding aan in de thuissituatie of op school. Het doel is niet om zoveel mogelijk kinderen in de zorgklas blijvend te huisvesten, maar juist ervoor te zorgen dat uw kind de juiste begeleiding ontvangt om door te kunnen groeien, zich te ontwikkelen en zonder gedragsproblemen de toekomst tegemoet te gaan. 

Wat het doel  voor uw kind ook is, van ons kunt u verwachten dat we er alles aan doen om dat te behalen!