Bestuur

De zorg binnen ‘Diamant’ is de verantwoording van Stichting ABA Nederland. Dat betekent dat, hoewel ‘Diamant’ kleinschalig en zelfstandig opereert, de RvB (Raad van Bestuur) van Stichting ABA Nederland eindverantwoordelijke is voor alle processen en er controle plaatsvindt vanuit de Raad van Toezicht. Op dit moment bestaat de RvB uit een tweetal bestuurders, die zich hieronder kort aan u voorstellen.

Voorzitter RvB; Stefan de Graaf
In mei 2016 heb ik Stichting ABA Nederland opgericht, omdat ik zag en zie dat er op veel punten in de zorg verbetering mogelijk is, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Ik ben sinds januari 2012 werkzaam met ABA. ABA is echt een onderdeel gaan uitmaken van mijn leven en ik zie zelfs bij mijn eigen kinderen een positieve uitwerking hiervan. Ik heb veel ambities, maar de belangrijkste is toch wel om de zorg weer dicht bij het kind te brengen. Het kind zou zich niet moeten aanpassen aan het ‘systeem’, maar het systeem zou zich juist moeten vormen naar het kind. Daarmee bedoel ik, dat ik het van essentieel belang vind om mijn blik te richten op wat het kind nodig heeft en daar de zorg op in te richten. Het is echt mogelijk om het zorggeld van het kind ook aan de zorg te besteden en niet op te laten gaan in de massa van inkomsten en uitgaven. Als bestuur wil ik met een duidelijke visie, dicht bij de zorg betrokken blijven. De stichting moet een plek zijn en blijven, waar mensen zich thuis voelen. Ik kan en wil niet met minder genoegen nemen! Dat betekent dat ik, ondanks mijn vele ambities, elk project met zorg wil vormgeven en pas tevreden ben, als ook u tevreden bent.

Secretaris RvB; Mi Mi Vliek – Nuijens
Sinds oktober 2016 ben ik betrokken geraakt bij de oprichting van Stichting ABA Nederland. Samen met Stefan deel ik de passie om door middel van ABA, kinderen en jongeren de zorg te bieden die ze nodig hebben. ABA is in mijn ogen erg waardevol, omdat daarbij het belang van ieder kind voorop staat en het maximale uit ieder kind wordt gehaald. In 2010 ben ik aanraking gekomen met ABA tijdens mijn onderzoeksmaster ‘klinische en gezondheidspsychologie’. Inmiddels ben ik geschoold tot gecertificeerd ABA gedragsanalist (BCBA). Ik ben erg enthousiast over ABA en vind het belangrijk dat de kinderen, maar ook het personeel, de juiste begeleiding krijgen om zich te ontwikkelen. Binnen de stichting richt ik me voornamelijk op de zorginhoudelijke kant om zo onze zorg tot een succes te maken.

Voorzitter RvT; Sjanie Koolstra
Sinds januari 2018 heb ik zitting in de Raad van Toezicht van Stichting ABA Nederland. Als persoon en vanuit mijn opleiding voel ik affiniteit met diagnostiek en hulpverlening aan jongeren, in het bijzonder aan jonge kinderen, die zelf, soms mede door hun beperking, niet direct kunnen aangeven waaraan zij behoefte hebben. Hulp aan hen is gebaat bij een werkwijze die gericht is op de functie van gedrag om van daaruit te bedenken hoe dit gedrag omgebogen kan worden naar een adequate manier van behoeftebevrediging, zodat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. De stichting werkt vanuit dit principe. In  1984 heb ik de opleiding Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden afgerond en ben ik afgestudeerd op diagnostiek bij kinderen met autisme. Mijn belangstelling gaat ook uit naar onderwijs; in mijn opleiding heb ik stage gelopen op een PABO en een school voor speciaal onderwijs. Sindsdien werk ik als studieadviseur bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, waar ik kennis en ervaring heb opgedaan in het adviseren van studenten en docenten, kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderwijs en op het terrein van het functioneren van raden en besturen. Na mijn opleiding heb ik nascholing genoten op het terrein van enkele therapeutische behandelmethoden (RET, Mindfulness & Oplossingsgericht werken).
Als lid van de Raad van Toezicht hoop ik door een goede mix van betrokkenheid en distantie en door middel van dialoog met de Raad van Bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van de Stichting ABA Nederland.